Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen

Deze handreiking ondersteunt decentrale politieke partijen op het gebied van integriteit bij de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Politieke partijen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de werving en selectie van deze politieke ambtsdragers.

Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen (PDF | 40 pagina's | 559 kB)

Met (kandidaat) politieke ambtsdragers worden zowel kandidaat volksvertegenwoordigers als kandidaat bestuurders bedoeld.

Kandidaat volksvertegenwoordigers:

  • raadsleden
  • leden provinciale staten
  • leden van het algemeen bestuur van waterschappen 

Kandidaat bestuurders:

  • wethouders
  • gedeputeerden
  • leden van het dagelijks bestuur van waterschappen.