Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast

Het doel van de tussentijdse evaluatie is het in kaart brengen van de eerste ervaringen met de uitvoering en de toepassing van de Wet aanpak woonoverlast door gemeenten.