Evaluatie en monitor wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo Tussenrapportage 2019 deel 2

De tussenrapportage doet verslag van de 1e meting van de evaluatie en monitoring van de wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht. Deze trad op 1 augustus 2017 in werking.

Evaluatie en monitor wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo Tussenrapportage 2019 deel 2 (PDF | 53 pagina's | 511 kB)