Kennis Verplichtingen en Detectiekans 2019

Jaarlijks kwantitatief onderzoek van Ipsos naar de kennis der verplichtingen en (gepercipieerde) detectiekans. Hierbij wordt gekeken in hoeverre uitkeringsgerechtigden op de hoogte zijn van de verplichtingen die horen bij hun uitkering en de mate waarin zij verwachten dat overtredingen bestraft worden.

De cijfers uit 2019 laten een stabiel beeld zien t.o.v. 2017 en 2018

Kennis Verplichtingen en Detectiekans 2019 (PDF | 111 pagina's | 2,3 MB)