Onderzoek Wetgevingskader Informatieveiligheid

Onderzoek naar de (algemene) informatieveiligheidsregels die voor Nederlandse overheidsorganisaties gelden. Denk hierbij aan regels voor de inhoudelijke eisen aan informatieveiligheid, en regels voor toezicht, handhaving, verantwoording en governance.

Onderzoek Wetgevingskader Informatieveiligheid (PDF | 51 pagina's | 829 kB)

Het onderzoek richt zich op:

  1. bestaande wet- en regelgeving vanuit de rijksdienst en vanuit medeoverheden;
  2. bestaande problemen bij de uitwisseling van informatie binnen en tussen overheidslagen en met aan de overheid gelieerde organisaties.

Dit is een onderzoek in het kader van de verkenning van de Wet Digitale Overheid.