Speciale behoefte van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft een onderzoeksteam verbonden aan de afdeling Strafrecht en Criminologie (Maastricht University) geprobeerd zicht te krijgen op de specifieke behoeften ten aanzien van het strafproces en slachtofferhulpverlening van (de onderscheiden typen) slachtoffers van hate crime en de mate waarin het huidige systeem aan hun behoeften voldoet.

Speciale behoefte van slachtoffers van hate crime ten aanzien van het strafproces en de slachtofferhulp (PDF | 194 pagina's | 1,5 MB)