Nulmeting en schattingen aantallen omgevingsvergunningaanvragen en meldingen 2016-2019

Deze rapportage bevat een beeld van hoe de stromen vergunningaanvragen en meldingen onder het huidige omgevingsrecht er in omvang en samenstelling uitzien.

Nulmeting en schattingen aantallen omgevingsvergunningaanvragen en meldingen 2016-2019 (PDF | 30 pagina's | 1,3 MB)