Nulmeting en schattingen aantallen omgevingsvergunningaanvragen en meldingen 2016-2019

Deze rapportage bevat een beeld van hoe de stromen vergunningaanvragen en meldingen onder het huidige omgevingsrecht er in omvang en samenstelling uitzien.