Panden met een luchtje

Een inventarisatie van aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan.

Sommige huurders gebruiken woningen en bedrijfsruimten voor criminele doeleinden. Te denken valt aan een hennepkwekerij in een huurwoning of het koud zetten van gestolen voertuigen in een gehuurde bedrijfsloods. Onder- en bovenwereld raken elkaar waarbij de bonafide verhuurder onbewust en ongewild ondermijnende criminaliteit faciliteert.

In opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid is er een onderzoek uitgevoerd naar de verhuur van panden voor criminele doeleinden. Welke verschijningsvormen zijn er? Welke bestaande (preventieve) maatregelen of aanpakken staan bonafide verhuurders, gemeenten en andere betrokken partijen ter beschikking en welke mogelijk aanvullende instrumenten zijn nodig om het gebruik van huurpanden voor criminele doeleinden tegen te gaan? Deze vragen staan centraal in deze studie.

Panden met een luchtje (PDF | 85 pagina's | 1,9 MB)