Voortgangsrapportage Data-Agenda Overheid 2019

Voortgangsrapportage over 2019 die de resultaten laat zien van de acties die de Nederlandse overheid onderneemt om digitale gegevens te combineren bij het maken van beleid om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Voortgangsrapportage Data-Agenda Overheid 2019 (PDF | 4 pagina's | 46 kB)