Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen

Toezichtrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de (ambulante) geestelijke gezondheidszorg voor kwetsbare mensen met chronisch psychische aandoeningen.