Evaluatie Governance en doorbelasting - Regievoering op beleid en uitvoering

Evaluatieonderzoek uitgevoerd door VKA naar de governance van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO), de Programmeringsraad Logius (PL) en de klantraden Logius. Dit is beschreven in het Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid van 18 februari 2018 en de doorbelasting van de Generieke Digitale Infrastructuur van de overheid.

Evaluatie Governance en doorbelasting - Regievoering op beleid en uitvoering (PDF | 79 pagina's | 1,4 MB)