Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 Ontwerp tweede wijziging Inspraaknotitie


De inspraaknotitie gaat over het voornemen voor de 2e wijziging Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029. et betreft onder meer de herziene kaderrichtlijn afvalstoffen en de aanpassing van de terminologie van het LAP aan de Omgevingswet.

Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 Ontwerp tweede wijziging Inspraaknotitie (PDF | 123 pagina's | 2,3 MB)