Energietransitie versnellen met de Omgevingswet

Acht 'proefgemeenten' (Den Haag, Tilburg, Súdwest-Fryslân, Zoeterwoude, Goes, Groningen, Boxtel en Maastricht) zijn, in opdracht van het ministerie van BZK, aan de slag gegaan met de eigen ambities rond de energietransitie en de vertaling van deze doelen en ambities naar de instrumenten van Omgevingswet.

Welk instrument, programma, omgevingswaarde etc. zou het meest effectief kunnen zijn voor wat de gemeente zou willen bereiken? Die ambities varieerden van aardgas in wijken vervangen door een andere bron tot de ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein. De resultaten van dit kennis- en leerprogramma zijn weergegeven in dit rapport.

Energietransitie versnellen met de Omgevingswet (PDF | 195 pagina's | 11,3 kB)