Tolkvoorziening voor anderstaligen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Zorginstituut Nederland stuurt de minister voor Medische Zorg en Sport een brief en het rapport over de tolkvoorziening voor anderstaligen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

Tolkvoorziening voor anderstaligen in de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (PDF | 53 pagina's | 2,7 MB)