Resultaten verificatieonderzoek beunbak Immanuel locatie Over de Maas

Afschrift van de brief van Rijkswaterstaat Zuid Nederland over de resultaten van het onderzoek naar de milieukwaliteit van het gebruik van granuliet in het project Over de Maas.