BMH 11 Naar een economie zonder afval

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

BMH 11 Naar een economie zonder afval (PDF | 98 pagina's | 1,5 MB)