BMH 12 Toekomstbestendige mobiliteit

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

BMH 12 Toekomstbestendige mobiliteit (PDF | 125 pagina's | 3,8 MB)