BMH 13 Een betere overheid richting burgers en bedrijven

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

BMH 13 Een betere overheid richting burgers en bedrijven (PDF | 98 pagina's | 1.5 MB)