BMH 15 Veiligheid en veranderende machtsverhoudingen

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

BMH 15 Veiligheid en veranderende machtsverhoudingen (PDF | 105 pagina's | 1,4 MB)