BMH 2 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

BMH 2 Naar een toekomstbestendig zorgstelsel (PDF | 191 pagina's | 2,3 MB)