BMH 7 Ruimte voor wonen

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

BMH 7 Ruimte voor wonen (PDF | 147 pagina's | 3,9 MB)