BMH 9 Innovatieve samenleving

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

BMH 9 Innovatieve samenleving (PDF | 210 pagina's | 2.9 MB)