Digitalisering als dwarsdoorsnijdend thema in de BMH

De Brede maatschappelijke heroverwegingen (BMH) geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.

Digitalisering als dwarsdoorsnijdend thema in de BMH (PDF | 6 pagina's | 58 kB)