Strategische visie Plan van Aanpak geïntegreerd eID-stelsel

Een strategische visie in de vorm van een integraal Plan van Aanpak voor de inrichting van een geïntegreerd stelsel van elektronische identificatie en authenticatie voor burgers en bedrijven. Het rapport betreft een verkenning op basis waarvan geen algemene conclusies kunnen worden getrokken.

Strategische visie Plan van Aanpak geïntegreerd eID-stelsel (PDF | 28 pagina's | 480 kB)