Advies Gezondheidsraad: COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken

Is de COVID-19-pandemie aanleiding om bepaalde doelgroepen voorrang te geven bij de dit najaar te starten vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken? Op die vraag van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft de Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad in dit advies antwoord.

Advies Gezondheidsraad: COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken (PDF | 16 pagina's | 226 kB)