Onderzoeksverantwoording - Herijking gemeentefonds sociaal domein

In de onderzoeksverantwoording sociaal domein worden de verschillende onderdelen en keuzes die gedurende het onderzoeksproces zijn gemaakt toegelicht.

Onderzoeksverantwoording - Herijking gemeentefonds sociaal domein (PDF | 553 pagina's | 9,7 MB)