Focusgroep arbeidsmarktdiscriminatie

Beleving en ervaringen van gezinnen met jonge kinderen (leeftijdsgroep 0-12 jaar)
& ouderen met arbeidsmarktdiscriminatie en uitsluiting.

Focusgroep arbeidsmarktdiscriminatie (PDF | 34 pagina's | 1,6 MB)