Evaluatie van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018

Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) in de periode 2009-2018. De GO is gericht op het stimuleren van kredietverlening aan middelgrote bedrijven door het bieden van een staatsgarantie op leningen van banken aan deze bedrijven.