Adviesrapport Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Minister Eric Wiebes (EZK) ontving een adviesrapport van de  Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) over het 'Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat'. In oktober 2019 werd de TIKI benoemd, met de opdracht om de knelpunten in de infrastructuur te benoemen die voor de industrie belemmerend werken om de afspraken uit het klimaatakkoord na te komen en met oplossingen te komen.

Adviesrapport Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (PDF | 184 pagina's | 9,2 MB)