Nota van Antwoord Betreffende zienswijzen op de NRD Luchtvaartnota 2020-2050

De nota van antwoord bevat de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op de zienswijzen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in verband met de Luchtvaartnota 2020-2050.

Nota van Antwoord Betreffende zienswijzen op de NRD Luchtvaartnota 2020-2050 (PDF | 62 pagina's | 340 kB)