Rapportage Onderzoek Toegang Digitale Overheid

Onderzoek naar het beleid, de sturing, de bestuurlijke kaders, de besturende en uitvoerende processen en de technische voorzieningen die relevant zijn om de maatschappelijke doelen van het domein te realiseren.

Rapportage 2e onderzoek Toegang Digitale Overheid (PDF | 35 pagina's | 532 kB)