Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn belangrijke instrumenten van de Europese Unie om de Europese natuur te beschermen. Met de zes-jaarlijkse Vogel- en Habitatrapportages dragen landen bij aan het overzicht van de biodiversiteit in Europa.

Vogel- en Habitatrichtlijnrapportage (PDF | 54 pagina's | 4,5 MB)