Overzicht afgeronde decentralisaties 2007-2019

Overzicht van de afgeronde decentralisaties in de periode 2007-2019 van taken van het Rijk en provincies naar gemeenten met een omvang groter dan € 10 miljoen.