Rapportage experiment Participatiewet gemeente Nijmegen

Het experiment met de bijstand zoals gehouden in Nijmegen duurde 25 maanden, van 1 december 2017 tot 1 januari 2020. Deelname was vrijwillig en deelnemers zijn zo breed mogelijk geworven, maar mensen werden van deelname uitgesloten wanneer ze te jong waren om in aanmerking te komen voor vrijlating van inkomsten, wanneer ze tijdens het experiment de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken, wanneer ze al een traject bij het WerkBedrijf hadden lopen waarbij op korte termijn resultaat verwacht werd, of wanneer ze slechts enkele maanden een uitkering hadden.

Rapportage experiment Participatiewet gemeente Nijmegen (PDF | 38 pagina's | 1.5 MB)