Kamerbrief reactie op uitkomsten experimenten Participatiewet

Staatssecretaris Van Ark stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op de uitkomsten van de experimenten op onderdelen van de Participatiewet.

Deze brief ( incl bijlagen) is ook aan de Eerste Kamer aangeboden

Bijlagen