Vertrouwensexperiment Tilburg: werkt het en waarom wel of niet?

Het Vertrouwensexperiment in Tilburg geeft inzicht in “wat werkt beter”, het gangbare systeem van financiële prikkels (de wortel) in combinatie met verplichtingen en
sancties of kortingen (de stok), of een systeem waarin de eigen regie en vraag van de cliënt centraal staat waarbij indien nodig ook maatwerk en individuele begeleiding kan worden geboden en dat gestoeld is op vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Vertrouwensexperiment Tilburg: werkt het en waarom wel of niet? (PDF | 118 pagina's | 1.9 MB)