Wageningen - Vertrouwen Werkt

Het doel van Vertrouwen Werkt is om te onderzoeken wat het effect is van een andere
benadering van mensen in de bijstand, gebaseerd op vertrouwen en een positieve
bejegening.

Wageningen - Vertrouwen Werkt (PDF | 51 pagina's | 929 kB)