Rapportage Nederlands mestbeleid 2019

De nationale productie van dierlijke mest, uitgedrukt in stikstof en fosfaat, is in 2019 verder gedaald tot 489,7 miljoen kg stikstof (plafond: 504,4 miljoen kg stikstof ) en 155,5 miljoen kg fosfaat (plafond: 172,9 miljoen kg fosfaat). Hiermee voldoet Nederland aan de gestelde voorwaarde in artikel 4 lid 1 van de derogatiebeschikking 2018-2019 (nr. 2018-820 EU).

Rapportage Nederlands mestbeleid 2019 (PDF | 40 pagina's | 530 kB)