Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden

Voorstel van wet voor wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel gaat over het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die vervreemding of verpanding van geldvorderingen op naam tegen moeten gaan.