Gebruikersonderzoek basisregistraties 2020

Het ministerie van BZK heeft onderzoek laten doen naar het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de basisregistraties veel gebruikt worden, zowel binnen als buiten de overheid. De gebruikers van de basisregistraties geven een ruime voldoende en zijn doorgaans tevreden over de gegevens en de mogelijkheden van de basisregistraties. Het gebruik van de basisregistraties blijkt echter niet altijd even gemakkelijk, vooral als gebruikers gegevens uit meerdere basisregistraties gecombineerd willen gebruiken.

Gebruikersonderzoek basisregistraties 2020 (PDF | 25 pagina's |703 kB)

Bijlage 1 desk study (PDF |37 pagina's | 834 kB)

Bijlage 2 kwantitatief onderzoek gebruik basisregistraties (PDF | 132 pagina's | 2,8 MB)

Bijlage 3 Verdiepingsessie BGT (PDF | 7 pagina's | 287 kB)

Bijlage 4 Betrokken organisaties (PDF | 6 pagina's | 214 kB)

Bijlage 5 Verdiepingsessie Stelsel Gemeenten (PDF | 26 pagina's | 535 kB)

Bijlage 6 Verdiepingsessie - privaat en uitvoeringsorganisaties (PDF 22 pagina's | 492 kB)

Het ministerie van BZK pakt de aanbevelingen uit het onderzoek op, vanuit de verantwoordelijkheid voor het stelsel van basisregistraties. Dit doet BZK in nauw overleg en in samenwerking met de individuele basisregistraties en de eindgebruikers. Maar ook de individuele basisregistraties kunnen hun voordeel doen met de resultaten van dit gebruikersonderzoek.

Heeft u vragen of opmerkingen over het onderzoek? Stuur dan s.v.p. een mail naar de postbus van het programma Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo) van het ministerie van BZK: DiSGeo@minbzk.nl