Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht

Het wetsvoorstel gaat over wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht.