Wetsvoorstel en Toelichting Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Wetsvoorstel met toelichting voor wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen bij overlastgevende vreemdelingen.