Actieplan Toegankelijk Stemmen

Het actieplan Toegankelijk Stemmen heeft als doel de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 te verbeteren. Hiermee zorgen we dat mensen met een beperking of laaggeletterdheid, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen. Het vernieuwde actieplan is opgesteld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Kiesraad.