Het Akkoord voor de Noordzee

Het akkoord bevat afspraken tussen Rijk en stakeholders tot 2030 met een doorkijk naar de ontwikkeling van windenergie op de lange termijn.

Het Akkoord voor de Noordzee (PDF | 28 pagina's | 1,5 MB)