TK Bijlage 3b Format onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Het document bevat het format voor een verzoek tot onderzoek naar het verblijfsrecht op grond van het arrest Chavez-Vilchez (verblijf van derdelander ouder bij Nederlands kind).

TK Bijlage 3b Format onderzoek Raad voor de Kinderbescherming (PDF | 2 pagina's | 146 kB)