Bijlage 7 bij Handelingsprotocol

De bijlage beschrijft het proces van het Dublin raadsonderzoek voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Dienst Terugkeer &Vertrek (DT&V).

Bijlage 7 bij Handelingsprotocol (PDF | 3 pagina's | 486 kB)