Monitor Escalaties Omgevingsrecht: resultaat nulmeting fase I

Onderzoek naar het aantal conflicten op het gebied van ruimtelijke ordening dat op dit moment door de rechter moet worden beslecht en de aard en complexiteit van die conflicten.