Op zoek naar methoden om recidive tijdens een strafrechtelijk traject in kaart te brengen

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoekt methoden om recidive tijdens strafrechtelijke trajecten te analyseren.