Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap

De Wet afbreking zwangerschap (Wafz) trad in 1984 in werking. Doel van de wet is om het ongeboren menselijk leven te beschermen en tegelijkertijd hulp te bieden aan vrouwen die onbedoeld zwanger zijn. In de Wafz is een aantal voorschriften opgenomen die door middel van een vergunningstelsel worden gehandhaafd.

Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap (PDF | 224 pagina's | 1,8 MB)