Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Deze evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de afzonderlijke Wwz-maatregelen en van de Wwz als geheel. De evaluatie kijkt naar het effect van de Wwz op het evenwicht op de arbeidsmarkt tussen flexibiliteit en zekerheid.