Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Deze evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de afzonderlijke Wwz-maatregelen en van de Wwz als geheel. De evaluatie kijkt naar het effect van de Wwz op het evenwicht op de arbeidsmarkt tussen flexibiliteit en zekerheid.

Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz) (PDF | 90 pagina's | 1,6 MB)